U bent hier

Nader NOB-commentaar op reactie staatssecretaris over pensioen eigen beheer

01 april 2016

De staatssecretaris van Financiën heeft op 15 maart jl. een reactie gestuurd aan de Tweede Kamer op vragen over de oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: de Orde), geeft graag opnieuw commentaar in aansluiting op haar eerdere commentaren op brieven van de staatssecretaris in dit dossier.*

SAMENVATTING COMMENTAAR
De Orde is verheugd dat deze reactie van de staatssecretaris belangrijke verbeteringen bevat ten opzichte van het eerdere voorstel.
De afkoopvariant wint aan realiteitswaarde en met de optie van oudedagsparen als spaarvariant bij uitfasering van het pensioen in eigen beheer wordt een aantal doelen bereikt:

  1. wegnemen van het waarderingsverschil commercieel-fiscaal;
  2. wegnemen van de huidige (dreiging die uitgaat van de) dividendklem; en
  3. wegnemen noodzaak om jaarlijks (complexe) actuariële berekeningen te maken.

De positie van de partner blijft een wezenlijk punt van discussie in dit dossier.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. M.V. Lambooij (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van NOB-leden mr. B. Dieleman, drs. M.J. Hayes, drs. A.G. Jimmink, mr. drs. M.J. Oostenbroek, mr. dr. G.M.C.M. Staats, mr. B. Starink en mr. C.H.M. Walschot.

*) Zie het commentaar van 10 september 2015 en het commentaar van 19 januari 2016.