U bent hier

Nader NOB commentaar Wet aanpassing fiscale eenheid

08 april 2016

Ter zake van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) (34 323), heeft de Orde met instemming geconstateerd dat de staatssecretaris op vele vragen van de Orde in het wetscommentaar van 13 november 2015 is ingegaan en op veel punten meer duidelijkheid heeft verschaft.*

SAMENVATTING COMMENTAAR
De Orde is bovendien verheugd over de aanpassing van de onderworpenheidseis in de nota van wijziging. De Orde stelt het ook buitengewoon op prijs dat de staatssecretaris in dit stadium een concept van de beoogde voortzettingsbepaling naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

Op een aantal punten heeft de Orde nog nadere opmerkingen en punten ter overweging.
In de bijlage treft u ons nadere commentaar aan, op de volgende punten:

  1. bezitseis
  2. verplichting tot sluiten boeken gekozen moedermaatschappij
  3. aanvang en staken vaste inrichting
  4. wijziging van de structuur – verbreking fiscale eenheid
  5. wijziging van de structuur – verliesverrekening
  6. art. 15ac, lid 8 Wet Vpb 1969; en
  7. samenloop met artikel 13l Wet Vpb 1969.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. M.V. Lambooij (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving).

*) zie het commentaar van 13 november 2015.