U bent hier

Nieuw NOB Model Risicobeleid WWFT

01 april 2015

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht belastingadviseurs een cliëntenonderzoek te verrichten voordat zij een zakelijke relatie aangaan. Dit cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risicogevoeligheid voor witwassen of terrorismefinanciering. Dit betekent dat de organisatie waarbinnen de belastingadviseur werkzaam is over procedures dient te beschikken om de risicogevoeligheid in te schatten.

Als service aan de leden heeft de NOB werkgroep WWFT in 2008 een model ontwikkeld (herzien in 2009) om tot een dergelijk risicobeleid te komen. Dit model is onlangs ingrijpend gewijzigd naar aanleiding van wetswijzigingen per 1 januari 2013. Het model is voor commentaar voorgelegd aan de toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het ontvangen commentaar is zo veel mogelijk verwerkt. Leden van de NOB kunnen het model gebruiken als hulpmiddel bij het opstellen van het eigen kantoorbeleid.