U bent hier

Nieuwe Richtsnoeren WWFT, versie maart 2014

25 maart 2014

Er is een nieuwe versie van de Richtsnoeren WWFT (versie maart 2014) verschenen met enkele rectificaties ten opzichte van de vorige versie (versie februari 2014). 

  • Par. 1.2 onder 7.: Hier stond dat de overgangsbepaling geldt voor cliënten die voor 2013 waren onderzocht of voor wie dat toen niet verplicht was. De overgangsbepaling (artikel 38 WWFT) spreekt echter van ‘cliënten die reeds op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening zijn geïdentificeerd of ten aanzien van wie geen verplichting tot identificatie op grond van die wet was vereist’. Dit betekent dat de overgangsbepaling de facto geldt voor cliënten die vóór 1 augustus 2008 in het cliëntenbestand zijn opgenomen.
  • Par. 3.15 onder d.: De overgangsregeling bepaalt ten aanzien van cliënten genoemd onder d. dat het normale cliëntenonderzoek vóór 1 januari 2016 moet plaatsvinden en niet zoals in de vorige versie van de Richtsnoeren stond vóór 1 januari 2015.
  • Noot 89, 150, 151 en 202: Wijzigingen in verband met het inwerkingtreden van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).