U bent hier

Nieuwe Richtsnoeren Wwft voor belastingadviseurs en accountants, december 2018

12 december 2018

Per 25 juli 2018 is een aantal wijzigingen in de Wwft in werking getreden. De toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hanteert tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid met betrekking tot deze wijzigingen. In verband met de wijzigingen hebben de beroepsorganisaties NOB, RB en NBA de afgelopen maanden gewerkt aan een update van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants. De NOB en het RB publiceren vandaag deze nieuwe Richtsnoeren, versie 12 december 2018. De NBA zal haar leden eerst consulteren.

De belangrijkste wijzigingen in de Richtsnoeren betreffen:

  • de definitie van uiteindelijk belanghebbende (UBO) (zie paragraaf 3.5.3.1)
  • de definitie van politiek prominent persoon (PEP) (zie paragraaf 3.7.1.4)

  • risicoanalyse, compliancefunctie en auditfunctie (zie paragraaf 2.5)

  • vervallen van de vrijstelling voor eenvoudige belastingaangifte en aangifte erfbelasting (zie paragraaf 2.3.7)

  • vereenvoudigd cli├źntenonderzoek (zie paragraaf 3.6)

  • tweede objectieve indicator voor belastingadviseurs en accountants (zie paragraaf 4.3.1)

  • mogelijke sancties (zie paragraaf 5.3)

Het BFT zal gevraagd worden commentaar te geven op deze versie van de Richtsnoeren. Na ontvangst van het commentaar zullen de beroepsorganisaties zo nodig een update uitbrengen.

Verder wordt mogelijk op korte termijn de net ingevoerde objectieve indicator voor belastingadviseurs en accountants (transacties met (rechts)personen in door de Europese Commissie aangewezen landen) weer gewijzigd. Ook dan zullen de beroepsorganisaties een geactualiseerde versie uitbrengen.