U bent hier

NOB-commentaar bij het wetsvoorstel Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek...

14 januari 2014

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (de Orde) bij het wetsvoorstel Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123), Nota naar aanleiding van het verslag (NnaV) en Nota van wijziging (NvW).

Het verheugt de Orde dat in de NnavV uitgebreid wordt ingegaan op de gestelde vragen door de Orde en op vele punten onduidelijkheden worden weggenomen respectievelijk oplossingen voor (vermeende) probleemgevallen worden aangedragen. Desalniettemin geven de NnavV en de NvW de Orde aanleiding tot het maken van een aantal aanvullende opmerkingen bij Artikel 10 (Dividenden), Artikel 10 en 13 (Emigratie), Artikel 13 (Vermogenswinsten), Artikel 14 (Inkomsten uit dienstbetrekking) en Artikel 17 (Pensioenen).

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van NOB-leden drs. E.M.S. Spierts en prof. mr. A.J.A. Stevens.