U bent hier

NOB-commentaar bij het wetsvoorstel wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een..

30 januari 2014

Aanvullend commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs bij het wetsvoorstel wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve). Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van wijziging.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: “de Orde”) heeft met belangstelling kennisgenomen van de Nota naar aanleiding van het verslag (hierna: “de NnavV”) en Nota van wijziging (hierna: “de NvW”) bij het wetsvoorstel Wet compartimenteringsreserve. De NnavV en de NvW geven de Orde aanleiding tot het maken van een aantal aanvullende opmerkingen die zien op een verduidelijking van de journaalposten bij uitkering van dividenden en de doorschuiffaciliteit bij fusies. Het commentaar eindigt met tot slot een verzoek voor verduidelijking van een aantal casusposities. 

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris).