U bent hier

NOB-commentaar BP 2011 (32504) / OFM 2011 (32505)

07 oktober 2010

De NOB heeft vandaag haar commentaar gegeven op het BP en OFM 2011. De Orde maakt zich zorgen om het investeringklimaat voor Nederlands vastgoed, nu wordt voorgesteld ook buitenlandse onroerende zaken mee te laten tellen bij de beoordeling of een lichaam als onroerendezaaklichaam moet worden aangemerkt. De Orde dringt er op aan de maatregel om de zesmaandentermijn bij de doorverkoop van woningen tijdelijk te verlengen tot twaalf maanden direct te laten ingaan, om zo te voorkomen dat aankopen van woningen in de laatste maanden van 2010 worden uitgesteld naar 2011. Daarnaast uit de Orde haar twijfel over de noodzaak tot reparatie van art. 20a Wet Vpb.

Dit commentaar is door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber,  drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. drs. M.R. van der Maas (secretaris), tot stand gekomen met medewerking van de NOB-leden mr. J.H. Elink Schuurman, dr. E.Y. Gassler, mr. H. Lohuis, mr. J.D. Schouten en drs. F.M. Werger.