U bent hier

NOB commentaar Consultatie Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

16 oktober 2012

De Orde heeft commentaar gegeven op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagbelastingen (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst), waarvoor een internetconsultatie is geopend. De Orde is van mening dat een soepele herziening van aanslagen past in een gezond streven naar deformalisering van de verhouding tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst. De Orde meent echter dat de huidige bezwaarregeling in stand dient te blijven. Een eigentijdse en soepele manier van communicatie met de Belastingdienst kan in het huidige systeem ook bewerkstelligd worden door het mogelijk te maken om bezwaar elektronisch aan te tekenen en telefonisch/digitaal te horen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van de NOB-leden mr. P.J. van Amersfoort, mr. J.A.R. van Eijsden, mw. mr. W.E. Nent en mw. mr. J.M. van der Vegt.