U bent hier

NOB-commentaar consultatie wetsvoorstel kostendekkende griffierechten

31 mei 2011

De NOB heeft haar commentaar gegeven op de consultatie van het wetsvoorstel kostendekkende griffierechten. De Orde plaatst een aantal kanttekeningen bij de aangedragen motivering van de verhoging van de griffierechten. Zo werpt de verhoging een barrière op tegen het verkrijgen van rechtsbescherming. Daarnaast blijkt uit diverse rechterlijke uitspraken dat de hoogte van het griffierecht onder omstandigheden strijdigheid met artikel 6 EVRM oplevert. De Orde is van mening dat in bepaalde situaties die op basis van het concept wetsvoorstel kunnen ontstaan, sprake is van te hoge griffierechten als bedoeld in die uitspraken. Tot slot plaatst de Orde opmerkingen over een aantal onderdelen in de voorgestelde wettekst en de toelichting.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. drs. M.R. van der Maas (secretaris), met medewerking van de NOB-leden mr. D.G. Barmentlo en mr. M. Arichi.