U bent hier

NOB commentaar naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van het belastingverdrag tussen NL en Japan

07 oktober 2011

De Orde heeft een aantal vraagpunten opgeworpen ten aanzien van nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van het belastingverdrag tussen Nederland en Japan.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen.