U bent hier

NOB-commentaar op concept regeling Aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014

16 juni 2014

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft commentaar gegeven op de concept regeling Aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014, waarvoor een internetconsultatie is geopend. In het commentaar wordt op een aantal punten verzocht om een nadere toelichting of verduidelijking. Zo wordt in het concept met de mogelijkheid van bijzondere aandelen of gecertificeerde aandelen naar de mening van de Orde geen of onvoldoende rekening gehouden. Verder pleit de Orde ervoor om de verzekeringsplicht van de dga breder te bezien en de criteria ten aanzien van de (afwezigheid van de) verzekeringsplicht meer aan te laten sluiten bij de behoefte in de praktijk.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van NOB-leden mr. R.S. Ferouge, mr. M.L. Kawka en mr. A.A.W. Langevoord