U bent hier

NOB commentaar op concept-uitvoeringsregeling Geefwet

04 april 2012

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB heeft een commentaar ingediend op de concept-uitvoeringsregeling Geefwet. De Orde heeft nog enkele wezenlijke kritiekpunten en acht op een aantal punten een nadere invulling wenselijk. De Orde ontraadt met klem de voorgestelde wijziging van de bepaling over het liquidatiesaldo in de statuten van ANBI's. Deze wijziging leidt tot een onnodige administratieve lastenverzwaring voor 50.000 ANBI's, doet afbreuk aan de rechtszekerheid, leidt tot overkill en heeft bovendien niet het beoogde effect. De Orde is tevreden over de regeling inzake commerciële activiteiten, maar heeft nog wel behoefte aan enige verduidelijking. De regeling voor steunstichtingen SBBI is naar de mening van de Orde erg ingewikkeld en de Orde heeft bezwaar tegen de voorwaarde dat een eventueel liquidatiesaldo ten goede moet komen aan een ANBI.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mr. B.E.M. den Boer  (secretaris wetsuitvoering), mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris wetgeving) met medewerking van de NOB-leden mr. D. van Beelen, mw. mr. N. Idsinga, mw. mr. M. Kopinsky, mr. M.L.A. van Rij, drs. W.G. van Vliet en mw. mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst