U bent hier

NOB-commentaar op concept wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet...

19 december 2013

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op het concept wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht.

De Orde heeft commentaar gegeven op de concept wetsvoorstel (internetconsultatie) waarbij het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht worden aangepast aan de digitalisering van de civiele en bestuursrechtspraak. Daarbij wordt digitaal procederen verplicht voor alle partijen behalve voor natuurlijke personen die zich niet (professioneel) laat vertegenwoordigen. De Orde merkt op dat gedefineerd moet worden wat onder “beroepsmatig rechtsbijstand verlenen” valt. De Orde stelt voor dat aan de indiener van een beroepschrift en andere stukken een digitale kennisgeving van het tijdstip van ontvangst van het stuk wordt verzonden.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van NOB-leden mr. J.A.R. van Eijsden, mw. mr. I. van den Eijnde, mr. P.J. van Amersfoort en mr. D.G. Barmentlo.