U bent hier

NOB-commentaar op de concept aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met het wetsvoorstel btw-behandeling van vouchers (34 755)

13 maart 2018

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft commentaar gegeven op het concept van de aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met het wetsvoorstel btw-behandeling van vouchers.

De Orde wijst erop dat de ‘algemene voucherregels’ alleen betrekking hebben op tegen vergoeding verstrekte vouchers, getuige ook de definitie van een voucher in (het voorgestelde) artikel 2a, lid 1, onderdeel t, Wet op de omzetbelasting 1968. Ter voorkoming van verwarring doet de Orde de suggestie om één bepaald voorbeeld te schrappen uit de Artikelsgewijze toelichting bij de aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van NOB-lid mr. J.B.O. Bijl.