U bent hier

NOB commentaar op de concept Uitvoeringsregeling AWR inzake commerciële activiteiten en anbi's en het wetsvoorstel Geefwet

04 november 2011
In haar commentaar  spreekt de Commissie  nogmaals haar grote zorg uit over het onverantwoorde tempo waarmee de wijzigingen inzake de Geefwet en aanverwante maatregelen worden behandeld.  Dit komt de kwaliteit van deze wet- en regelgeving niet ten goede. Het commentaar bestaat uit twee delen. In het eerste deel maakt de Commissie een aantal opmerkingen bij de concept Uitvoeringsregeling AWR inzake commerciële activiteiten van anbi's. Dit concept baart de Orde grote zorgen, omdat de geïntroduceerde  verplichting  om inkomsten binnen twee jaar te besteden geen rekening houdt met het feit dat anbi's soms grote investeringen moeten doen waarvoor zij  meer dan twee jaar moeten sparen. Deze  bestedingseis heeft  samen met de uitbreiding van de definitie van 'commerciële activiteiten' tot beleggingsactiviteiten een  beperking  in plaats van een verruiming van de mogelijkheden voor het verwerven van alternatieve financieringsbronnen tot gevolg. In het tweede onderdeel plaats de Commissie nog een aantal opmerkingen bij de wetsvoorstellen. Enerzijds betreft dit het begrip 'algemeen nut'  en de bestedingsreserve . Anderzijds doet de Orde een suggestie voor een amendement, waardoor de regeling voor fondsenwervende instellingen aanmerkelijk zou worden verbeterd.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met samenwerking van de NOB-leden mw. mr. N. Idsinga, mr. M.J.R. Kuyt, mr. D.A. Hofland, prof. dr. S.A. Stevens, drs. W.G. van Vliet en mr. mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst