U bent hier

NOB-commentaar op de internetconsultatie Ontwerpwijzigingen van enkele specifieke renteaftrekbeperkingen in de Wet Vpb 1969

18 juli 2016

De internetconsultatie over de Ontwerpwijzigingen van enkele specifieke renteaftrekbeperkingen in de Wet Vpb 1969 (hierna: de Ontwerpwijzigingen) is op 20 juni jl. geopend. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) vindt het een buitengewoon goede ontwikkeling dat er consultaties plaatsvinden voor fiscale wetsvoorstellen. De wetgevingsconsultaties zullen naar verwachting de kwaliteit van de fiscale wetgeving ten goede komen. De Orde vraagt zich wel af – in het kader van het rechtsvindingsproces – welke betekenis toekomt aan uitlatingen van of namens de Staatssecretaris van Financiën bij een consultatiewetsvoorstel.

Ten aanzien van de wijziging van artikel 10a Wet Vpb 1969 en de introductie van het begrip ‘samenwerkende groep’, maakt de Orde zich ernstig zorgen over de rechtsbescherming. Het begrip krijgt in de Ontwerpwijzigingen nauwelijks een materiële invulling en dat maakt het bijzonder lastig om de omvang het begrip ‘samenwerkende groep’ te bepalen. De open norm levert een onwenselijke onzekerheid op voor de (overname)praktijk, terwijl het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat juist is gebaat bij duidelijkheid en zekerheid over de aftrekbaarheid van rente.

Ten aanzien van de wijziging van artikel 15ad Wet Vpb 1969 en het aanpassen van eerder overgangsrecht overschrijdt de wetgever naar mening van de Orde de grenzen van rechtszekerheid. Belastingplichtigen moeten kunnen vertrouwen op overgangsrecht en hebben daar ook naar gehandeld. Primair pleit de Orde daarom voor om aanpassing van het overgangsrecht alleen te laten gelden voor gevallen waarin op of na 1 januari 2017 een oude fiscale eenheid met bestaande overnameschulden worden gevoegd in een nieuwe fiscale eenheid.
In de Ontwerpwijzigingen wordt overigens aangegeven dat de wetgever nut en noodzaak van artikel 15ad Wet Vpb 1969 zal heroverwegen in het kader van het Base erosion and profit shifting (BEPS)-project van de OESO en de Europese Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD).

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. M.V. Lambooij (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. R.A. van der Jagt, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma, prof. mr. O.C.R. Marres en mr. S. Wolvers.