U bent hier

NOB-commentaar op de internetconsultatie Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

26 juli 2016

De Wet terugvordering staatssteun geeft de bepalingen waarmee de Nederlandse overheid staatssteun kan terugvorderen wanneer de Europese Commissie haar daartoe in een besluit verplicht. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft gereageerd op de Wet terugvordering staatssteun die ter internetconsultatie is aangeboden.

SAMENVATTING COMMENTAAR

  1. De Orde spreekt haar waardering uit voor het wetsvoorstel, met name nu dit expliciet bevestigt dat staatssteun die voortvloeit uit toepassing van een belastingwet wordt teruggevorderd als belasting. Dit is onder meer van belang voor begunstigden waarvan de aandelen in handen zijn van inwoners van landen met een verrekenstelsel, zoals de Verenigde Staten.
  2. De Orde geeft in overweging om de mogelijkheid op te nemen dat in gevallen waar de begunstigde beroep aantekent tegen het Commissiebesluit, de begunstigde het voorlopig terug te vorderen bedrag in ‘escrow’ betaalt, zoals ook in andere EU Lidstaten wordt overwogen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. M.V. Lambooij (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. R.A. van der Jagt, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van prof. mr. S.C.W. Douma, mr. J.A.R. van Eijsden, mw. mr. M.C. van den Houten en mr. drs. V. Kalloe.