U bent hier

NOB-commentaar op de internetconsultatie Vereenvoudiging belastingteruggaaf oninbare vorderingen

12 augustus 2016

Vereenvoudiging van teruggaaf van btw voor oninbare vorderingen is door een aantal partijen – waaronder de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) – voorgesteld naar aanleiding van de vraag van het Ministerie van Financiën om voorstellen ter vereenvoudiging van het belastingstelsel in te sturen.  De Orde is verheugd dat in reactie daarop in de concept wetteksten omtrent de teruggaaf van btw en milieubelastingen voor oninbare vorderingen de voorgestelde vereenvoudigingen grotendeels zijn overgenomen.

De nieuwe regeling gaat met name om de invoering van een vast moment van teruggaaf en het toestaan dat de btw op een oninbare vordering niet langer bij afzonderlijk verzoek maar bij reguliere btw-aangifte kan worden teruggevraagd. De Orde brengt echter in herinnering dat vereenvoudiging en praktische uitvoerbaarheid van de regeling steeds voorop moeten staan. De Orde merkt op dat de voorgestelde regelingen op enkele punten mogelijk dit doel voorbijschieten. De Orde zou het daarom op prijs stellen als bij de hierna te benoemen punten nog een keer kritisch wordt stilgestaan alvorens de definitieve tekst van het wetsvoorstel vast te stellen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. M.V. Lambooij (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. R.A. van der Jagt, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van mr. drs. B.G.A. Heijnen, mevrouw K.L.F. Hommen MSc, mr. B.S. Kats, prof. dr. G.J. van Norden, mr. J.W.C. Nuis en mw. mr. T.G. Perié.