U bent hier

NOB-commentaar op de internetconsultatie wetsvoorstel openbaarheid belastingrechtspraak

26 mei 2011

De NOB heeft haar reactie gegeven op de internetconsultatie over het wetsvoorstel openbaarheid belastingrechtspraak. De Orde is van mening dat de huidige situatie van beslotenheid van fiscale procedures gehandhaafd dient te blijven en is niet overtuigd van de noodzaak van de door het Kabinet voorgestelde wetswijziging. De Orde vindt de argumenten die het Kabinet hanteert om de beslotenheid van de belastingrechtspraak op te heffen niet overtuigend. 

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. drs. M.R. van der Maas (secretaris), met medewerking van de NOB-leden mr. D.G. Barmentlo, mr. M. Arichi, mr. J.A.R. van Eijsden.