U bent hier

NOB commentaar op de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Belastingplan 2012 en het wetsvoorstel OFM...

28 oktober 2011

De Commissie Wetsvoorstellen geeft haar commentaar op de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Belastingplan 2012 en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012, alsmede op de eerste en derde nota van wijziging. De Orde vraagt in haar commentaar nogmaals aandacht voor aanpassing van de voorgestelde 150 kilometergrens bij de 30% regeling. Bij de vaststelling van de 150 kilometergrens zou de woon - werkafstand bepalend moeten zijn. De Orde geeft voorts aan verheugd te zijn dat het lidmaatschapsrecht van een Cooperatie gelijk wordt gesteld met een aandeel voor de dividendbelasting en verzoekt dit tevens door te trekken naar de ab-regeling in de inkomstenbelasting en derhalve ook naar de vennootschapsbelasting. De Orde vraagt in haar commentaar nogmaals aandacht voor de nieuwe renteregeling, die effectief tot sparen van de fiscus bij de belastingplichtige leidt. De Orde gaat vervolgens uitgebreid in op de eerste nota van wijziging (aanvullende aftrek speur - en ontwikkelingswerk: RDA). De Orde pleit voor het opnemen van de grondslagbepaling en het bijbehorende percentage voor het vaststellen van de RDA in een wettelijke regeling en derhalve niet te delegeren aan lagere regelgeving. Tevens verzoekt de Orde het afgeven van een RDA–beschikking los te koppelen van de verstrekking van een S&O-verklaring wat betreft de daarin opgenomen te verrichten S&O-uren en geeft dan ook in overweging om van de RDA-beschikking een zelfstandige beschikking te maken.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met samenwerking van de NOB-leden drs. IJ. de Nies en mevrouw mr. J.M. Van der Vegt.