U bent hier

NOB commentaar op de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

26 oktober 2012

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met belangstelling kennisgenomen van de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning. De Orde dringt in haar commentaar bij de Kamer op aan de handreiking van het kabinet om een alternatief voorstel uit te werken, aan te nemen en het wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning uit het totale belastingpakket 2013 te halen en door te schuiven naar 2013 teneinde dat jaar te benutten een goed doordachte en evenwichtige regeling tot stand te brengen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris).