U bent hier

NOB-commentaar op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2014

10 oktober 2013

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met belangstelling kennis genomen van de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2014.
Naar de Orde begrijpt worden de maatregelen die in de kabinetsreactie op het SEO rapport van 30 augustus 2013 zijn aangekondigd, nader uitgewerkt in een AMvB.
Het nog niet voorhanden zijn van een dergelijke AMvB stuit bij de Orde op fundamentele bezwaren. Deze bezwaren zijn toegelicht in het commentaar. Voorts roept dit ook beleidsmatige en technische vragen op (toegelicht in het commentaar). Naar de mening van de Orde zou het zeer wenselijk zijn indien deze vragen reeds bij de parlementaire behandeling van aan de orde worden gesteld.  

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van de Commissie IFZ en de specialistensecties Formeel Belastingrecht en estate planning.