U bent hier

NOB Commentaar op de Vijfde Nota van Wijziging bij het Belastingplan 2012

24 november 2011

De Commissie geeft in haar commentaar aan verheugd te zijn dat de Staatssecretaris van Financiën het voorstel van de Orde heeft overgenomen om de aftrek van overnamerente te beperken op basis van een transactiegebonden aanpak. De Orde vraagt in haar commentaar nog om een bevestiging dat onder verkrijgingsprijs dient te worden verstaan de tegenprestatie vermeerderd met de ten laste van de verkrijger gekomen kosten.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris).