U bent hier

NOB commentaar op de Wet uitstel van betaling exitheffing

21 juni 2012

De Orde geeft in haar commentaar aan met genoegen kennis genomen te hebben van het wetsvoorstel "Wet uitstel van betaling exitheffing". De Orde is met de Staatssecretaris van Financiën van mening dat de beslissing in de zaak National Grid Indus van 29 november 2011, C-371/10 noopt tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving. Wel plaatst de Orde kanttekeningen bij het wetsvoorstel, die met name zien op  (i) de reikwijdte van de uitstelregeling (ii) de vormgegegeven uitstel van betaling (iii) de administratieve verplichtingen en (iv) het in rekening brengen van invorderingsrente.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van de NOB-leden drs. B.J. Kiekebeld  en dr. D. Smit.