U bent hier

NOB-commentaar op de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

11 juni 2012

De Orde gaat in haar commentaar in op de aftrekbeperking van deelnemingsrente (onderdeel A) en wijzigingen in de loonheffingen (onderdeel B).

Wat betreft de aftrekbeperking van deelnemingsrente benoemt de Orde de complexiteit van de voorgestelde regeling, het feit dat de uitvoerbaarheid van de voorgestelde regeling te zeer onder druk staat en doet de Orde daarnaast een voorstel om de bewijspositie te vereenvoudigen.Tevens roept de Orde op om naast artikel 10d Wet Vpb ook de housterverliesregeling van artikel 20, lid 4 - lid 6 Wet Vpb 1969 af te schaffen. Tot slot gaat de Orde in meer detail in op de technische punten van het voorstel. Op hoofdlijnen luiden deze als volgt:

  1. De aangekondigde algemene maatregel van bestuur zou bij voorkeur samen met het wetsvoorstel moeten worden behandeld in het parlement.
  2. De Orde pleit er voor om evenals bij de rente op een overnameholdingschuld ex art. 15ad Wet Vpb 1969, de niet aftrekbare rente te kunnen voortwentelen naar volgende jaren.
  3. De Orde meent dat de open normen en nieuwe begrippen deugdelijk moeten worden toegelicht zodat een toetsingskader ontstaat voor zowel het bedrijfsleven, de belastingadviespraktijk, de Belastingdienst en de rechtelijke macht.
  4. De Orde verzoekt om de samenloop tussen de verschillende renteaftrekbeperkingen beter uit te werken.
  5. De Orde merkt op dat de saldering van rente uitgaven met rente inkomsten ontbreekt.

Het commentaar met betrekking tot de wijzigingen in de loonheffingen richt zich tegen de voorgestelde artikelen 32bb en 32bd.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mr. B.E.M. den Boer (secretaris), mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van het NOB-lid mr. J.D. Schouten.