U bent hier

NOB-commentaar op de Wijzigingswet financiële markten 2012/Wet toezicht trustkantoren

26 november 2010

De NOB vraagt in haar commentaar om duidelijkheid over de vergunningenplicht die in de in de Wet toezicht trustkantoren is opgenomen, meer in het bijzonder in welke gevallen die gaat gelden bij het bemiddelen bij en begeleiden van fusies en overnames van actieve rechtspersonen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. drs. M.R. van der Maas (secretaris).