U bent hier

NOB-commentaar op EC consultatie over verbetering van mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belastingheffing

10 mei 2016

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft gereageerd op de consultatie van de Europese Commissie over verbetering van de mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belastingheffing (Consultation on Improving double taxation dispute resolution mechanisms). De Orde acht het van groot belang dat een belastingplichtige natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een grensoverschrijdende situatie wordt geconfronteerd met dubbele belasting zelf toegang krijgt tot een onafhankelijk college dat tot taak heeft te zorgen voor een voor belastingplichtige bevredigende uitkomst, waaraan alle betrokken landen gebonden zijn. Omdat zich - mogelijk steeds meer - situaties van dubbele belastingheffing zullen voordoen waarbij ook niet-EU-lidstaten betrokken zijn, wordt bij voorkeur in OESO-verband een grondslag gecreëerd voor de beoogde rechtsingang.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. M.V. Lambooij (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer-Drinkenburg (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van mr. D.G. Barmentlo, mr. J.K.H. van Dam, mr. J.A.R. van Eijsden, mr. M.J.M. Heijenrath, mr. F.R. Herreveld, mr. P.M. Gerritsen van der Hoop en mevrouw mr. J.M. van der Vegt.