U bent hier

NOB-commentaar op en naar aanleiding van het wetsvoorstel uitwisseling inlichtingen over rulings (34 527)

22 september 2016

De Orde heeft in het algemeen met instemming kennisgenomen van het wetsvoorstel uitwisseling inlichtingen over rulings. De Orde meent dat de Richtlijn correct wordt geïmplementeerd in het wetsvoorstel. De Orde ondersteunt het beleid van de regering om internationale fiscale transparantie te betrachten, mede ter bescherming van de voor het Nederlandse vestigingsklimaat zo belangrijke rulingpraktijk. De Orde uit zorgen op de punten van wederkerigheid en het ontbreken van enige vorm van rechtsbescherming van belastingplichtigen bij het uitwisselen van onjuiste of gekleurde informatie of informatie die bedrijfsgeheimen bevat. Tenslotte uit de Orde grote zorgen over het mogelijke gebrek aan voldoende gekwalificeerd en ervaren personeel bij de Belastingdienst en de bevoegde autoriteiten bij het Ministerie van Financiën. Het is in het belang van het Nederlandse vestigingsklimaat om de, naar verwachting toenemende, stroom van geschillen die veroorzaakt worden door de intensivering van uitwisseling van fiscale informatie adequaat en vooral ook tijdig te behandelen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. M.V. Lambooij (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. R.A. van der Jagt, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van de heer G.A. Lith LLM, mr. J.A.R. van Eijsden en mw. mr. J.M. van der Vegt.