U bent hier

NOB-commentaar op Evaluatie Wet-Dezentjé

18 januari 2017

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft commentaar gegeven op de Evaluatie van de Wet houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (de Wet Dezentjé). Naar de mening van de Orde biedt de Wet-Dezentjé een waardevolle aanvulling op de rechtsbescherming van belastingplichtigen, die in de praktijk voorziet in een duidelijke behoefte en reeds daarom niet meer kan worden gemist. Zoals uit het rapport blijkt zorgt de informatiebeschikking waarin wordt geconstateerd dat een belastingplichtige niet aan één of meerdere administratieve verplichtingen heeft voldaan, voor veel onzekerheid en onduidelijkheid. Naar de mening van de Orde zou een systeem van waarschuwing of ingebrekestelling met de mogelijkheid van herstel voor minder onzekerheid en/of onduidelijkheid leiden. Verder vraagt de Orde in het commentaar op een aantal punten om heroverweging en/of wijziging, onder meer ten aanzien van het ontbreken van rechtsbescherming bij een derdenonderzoek.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), met medewerking van NOB-leden mr. J.A.R. van Eijsden, mr. F.R. Herreveld en mw. mr. J.M. van der Vegt.