U bent hier

NOB-commentaar op het besluit n.a.v. de zaken Miljoen, X en Société Générale (25 april 2016, nr. DGB 2016/1731M)

25 juli 2016

In dit besluit van 25 april 2016 wordt, vooruitlopend op wetgeving, nader ingegaan op de positie van de niet-ingezeten aandeelhouder met portfolioaandelen in een Nederlandse vennootschap die een verzoek om teruggaaf van ingehouden Nederlandse dividendbelasting indient, op basis van de zaken Miljoen, X en Société Générale (Hoge Raad arresten van 4 maart 2016, nrs. 12/02502bis, 12/04717bis en 12/03235bis, en HvJ EU arrest van 17 september 2015 in de gevoegde zaken C-10/14, C-14/14 en C-17/14).

Omdat wordt aangegeven dat het besluit zal worden omgezet in wetgeving, heeft de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) aanleiding gezien om enkele opmerkingen te maken. De opmerkingen zijn met name gericht op het verduidelijken van een aantal punten in het besluit, bijvoorbeeld ten aanzien van de maatstaf die moet worden gehanteerd bij het bepalen van de definitieve belastingdruk op portfoliodividenden bij de vergelijking tussen binnenlandse en buitenlandse situaties. Daarnaast hanteert het besluit – naar mening van de Orde – een te enge interpretatie van de kosten waar rekening mee mag worden gehouden bij het vaststellen van de belastingdruk bij hypothetische ingezeten vennootschappen (lichamen). Naar de Orde meent, mag ook rekening worden gehouden met financieringskosten die betrekking hebben op de aandelen waarop dividenden is uitgekeerd.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. M.V. Lambooij (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. R.A. van der Jagt, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van mr. N. de Haan, J.J.A.M. Korving LLM, mr. W.W. Monteiro en mr. dr. E. Nijkeuter.