U bent hier

NOB-commentaar op het conceptbesluit tot wijziging van het besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente en het besluit fiscale eenheid 2003

07 november 2016

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft commentaar geleverd op het conceptbesluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen. In dit conceptbesluit stelt de staatssecretaris voor om het Besluit fiscale eenheid 2003 te wijzigen alsmede het Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente. De Orde waardeert het zeer dat het Conceptbesluit in dit stadium is voorgelegd aan de Tweede Kamer.

De opmerkingen van de Orde zijn voornamelijk van technische aard, aangezien het Besluit fiscale eenheid 2003 en het Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente voor een belangrijk deel de (nadere) technische uitwerking zijn van de regelgeving in de wet.

Voor de wijziging van het Besluit fiscale eenheid 2003 heeft de Orde commentaar geleverd ten aanzien van de volgende artikelen:

  • Art. 2 Aandeel met bijzondere rechten
  • Art. 3 Niet naar Nederlands recht opgerichte lichamen vergelijkbaar met naar Nederlands recht opgerichte lichamen
  • Art. 5 Moedermaatschappij opgericht bij aangaan fiscale eenheid; door fiscale eenheid in de loop van een boekjaar opgerichte dochtermaatschappij; boekjaar te voegen dochtermaatschappij valt statutair nog niet samen met boekjaar moedermaatschappij
  • Art. 17 Splitsing van dochtermaatschappijen binnen fiscale eenheid
  • Art. 38 Belang in tussenmaatschappij waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is
  • Art. 38a Belang in tussenmaatschappij waarop de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is
  • Art. 41 Voorzetting fiscale eenheid in andere situaties dan zetelverplaatsing

Voor de wijziging van het Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente heeft de Orde de volgende artikelen becommentarieerd:

  • Art. 6 Fiscale eenheid
  • Art. 7 Samenloop met aftrekbeperking overnameholdings

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. M.V. Lambooij (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving).