U bent hier

NOB commentaar op het wetsvoorstel Belastingplan 2012 en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012

07 oktober 2011

De NOB heeft vandaag haar commentaar gegeven op het BP en OFM 2012. De Orde uit grote bezwaren tegen de beperking van de renteaftrek voor overnameholdings. De Orde constateert dat dit voorstel een uitermate ingewikkelde regeling is, die bovendien gestapeld wordt op de vele reeds bestaande renteaftrekbeperkingen en adviseert een aanpassing van dit wetsvoorstel. Voorts betreurt het de Orde dat een al decennia lang goed werkend systeem inzake vrijstelling voor voorkoming dubbele belasting dreigt te worden vervangen door een nieuwe methodiek die resulteert in complexe artikelen in de Wet Vpb 1969 en tevens drie noodzakelijke bepalingen van overgangsrecht. De Orde uit tevens haar bezwaren op het vitaliteitspakket. De Orde is niet overtuigd van de noodzaak om opnieuw een wijziging in het systeem van fiscaal gunstige spaarregelingen te introduceren, terwijl nog niet zo lang geleden de levensloopregeling is ingevoerd. Tevens gaat de Orde in het commentaar in op de voorgestelde
aanpassingen in de AwR, aanmerkelijk belang voor buitenlands belastingplichtigen en de inhoudingsplicht voor de Cooperatie.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met samenwerking van de NOB-leden mr. E.P.J. Dankaart  , dr. F.M. Werger , mevrouw I. van Schijndel, mevrouw mr. J.M. Van der Vegt  en mr. J.A.R. Van Eijsden