U bent hier

NOB commentaar op het wetsvoorstel Geefwet en op ANBI’s en andere maatschappelijke organisaties gerichte voorstellen...

05 oktober 2011

De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft haar commentaar geleverd op het wetsvoorstel Geefwet en op ANBI’s en andere maatschappelijke organisaties gerichte voorstellen in het Belastingplan 2012 en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012. De belangrijkste opmerkingen van de Orde zijn als volgt: allereerst het vervangen van de invoeringsdatum van 1 januari 2012 door een 'nader bij Koninklijk Besluit te bepalen datum’ om een uitvoerig en diepgaande behandeling in het parlement te bewerkstelligen. Daarnaast heeft de Orde verschillende opmerkingen bij de (toelichting op de) lijst van algemeen nut beogende doelen. In veel gevallen is de toelichting te kort door de bocht en de Orde mist categorieën. Voorts is het de Orde niet duidelijk waarom is gekozen voor een multiplier op het niveau van schenkers in plaats van een matching door directe subsidies op het niveau van culturele instellingen. Tevens heeft de Orde moeite met de beperking van de aftrek voor monumenten. De Orde gaat daarnaast in op het onnodig beperkende vrijwilligerscriterium in het voorgestelde artikel 9a Wet Vpb.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met samenwerking van de NOB-leden prof.dr. S.A. Stevens , mevrouw mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst , prof.dr. F. Sonneveldt, mevrouw F.M. Richelle LLM, mr. J.M. Bom,    mevrouw mr. N. Idsinga , mr. R.L.M.C. Janssen , mevrouw mr. T.N. Peters van Neijenhof, mr. X.G.R. Auerbach , drs. W.G. Van Vliet , mr. M.L.A. Van Rij, dr. D. Molenaar , mr. M.C.J. Oliemans  en  drs. A.F. Koelewijn.