U bent hier

NOB-commentaar op het wetsvoorstel Regels voor de terugvordering van staatssteun

08 september 2017

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft commentaar gegeven op het wetsvoorstel Regels voor de terugvordering van staatssteun (34 753).

De Orde spreekt haar waardering uit voor het wetsvoorstel, met name nu dit expliciet bevestigt dat staatssteun die voortvloeit uit toepassing van een belastingwet wordt teruggevorderd als belasting. Dit is met name van belang voor begunstigden waarvan de aandelen in handen zijn van inwoners van landen met een verrekenstelsel, zoals de Verenigde Staten. Het wetsvoorstel geeft de Orde aanleiding tot voornamelijk technisch commentaar. De Orde vraagt in het commentaar op een aantal punten om verduidelijking of aanvulling. De Orde merkt onder meer op dat nog niet is voorzien in een nationaalrechtelijke basis om eventuele navorderings- of naheffingsaanslagen ongedaan te maken als het Commissiebesluit tot terugvordering succesvol bij de Europese rechter is aangevochten. Een rechtsgrondslag tot herziening op verzoek of van rechtswege mag echter niet ontbreken.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van mr. J.A.R. van Eijsden.