U bent hier

NOB-commentaar op het wetsvoorstel ter goedkeuring van het verdrag ter voorkoming dubbele belasting tussen Japan en Nederland

24 juni 2011

De commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft een commentaar ingediend op het verdrag met Japan. Hierin wordt een aantal vragen gesteld, waaronder de vraag hoe de (ten minste) 3 verschillende soorten anti-misbruikregelingen in dit verdrag zich tot elkaar verhouden en of een veelheid van anti-misbruikregelingen wel gewenst is. De Orde merkt op dat een aantal bepalingen mogelijk in strijd is met EU-recht en verzoekt om duidelijkheid. Ten slotte verzoekt de Orde om spoedige ratificatie van het verdrag, zodat het per 1 januari 2012 in werking kan treden.

Dit commentaar is door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber,  drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. drs. M.R. van der Maas (secretaris), tot stand gekomen met medewerking van de NOB-leden drs. C.J. Breen, mr. A. Groenewoud, drs. C.Th.M. van der Helm, mr. D.A. Hofland, mr. drs. F.L.J. Jansen en dr. mr. F.P.G. Pötgens.