U bent hier

NOB-commentaar op het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012)

16 mei 2012

De Orde gaat in haar commentaar in op de voorgestelde aanpassing van artikel 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer ("WBR"). De Orde geeft aan negatieve gevolgen voor vastgoedfondsen en hun beleggers te voorzien bij de voorgestelde aanpassing van artikel 4 WBR ter ‘reparatie’ van het arrest van de Hoge Raad van 15 oktober 2004, nr. 38.879, BNB 2005/52 (Scheepjeshof-arrest). De Orde verzoekt in haar commentaar om de onderbouwing van de reperatie van voorgenoemd arrest aan te scherpen en geeft in overweging om de combinatie van de fiscale transparantie voor de vennootschapsbelasting en het regime van artikel 4 WBR te behouden.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mr. B.E.M. den Boer  (secretaris), mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van het NOB-lid mr. J.H. Elink Schuurman.