U bent hier

NOB-commentaar op het wetsvoorstel Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen

01 september 2011

De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft haar commentaar geleverd op het wetsvoorstel Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen. De Orde heeft om de volgende redenen moeite met het wetsvoorstel. Het voorstel leidt onder omstandigheden tot een disproportionele heffing over valutawinsten ter zake van deelnemingen. Voorts zou de heffing over valutawinsten niet mogen gelden voor deelnemingen van de belastingplichtige ter zake waarvan geen valutaverliezen zijn afgetrokken. Ten slotte vindt de Orde dat er geen voldoende zwaarwegende redenen zijn voor (formele en materiële) terugwerkende kracht van de voorgestelde regeling.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. drs. M.R. van der Maas (secretaris).