U bent hier

NOB-commentaar op het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aan de Eerste Kamer

25 november 2016

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) waardeert het zeer dat gedurende het parlementaire proces veelvuldig nadere toelichting en antwoord is gegeven op vragen van Kamerleden en onduidelijkheden in het Wetsvoorstel, waarbij tevens is ingegaan op de eerdere NOB-commentaren ter zake van het dossier Pensioen in eigen beheer1.

Maar de Orde constateert ook dat enkele belangrijke aspecten nog steeds onderbelicht blijven. De Orde ziet met name onduidelijkheden ter zake van de positie van de (ex-)partner van de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) en andere situaties waarin compensatie van anderen dan de DGA nodig is. Daarbij speelt niet enkel de vraag of er sprake is van schenking, ook is de vraag wat de inkomstenbelasting en loonheffingsgevolgen zijn in compensatiesituaties. Voorts zijn er nog onduidelijkheden in de sfeer van het deels extern verzekerde pensioen.

In het bijgaande commentaar vraagt de Orde aandacht voor de enkel concrete voorbeelden, alsmede enkel aanvullende vragen en verneemt graag de visie van de staatssecretaris hierop.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), met medewerking van NOB-leden mr. B. Dieleman, drs. M.J. Hayes, drs. A.G. Jimmink, mr. O.M.P. Klessens, mr. drs. M.J. Oostenbroek, mr. dr. G.M.C.M. Staats, mr. B. Starink, drs. J.A. Stigter, mr. C.H.M. Walschot en mw. drs. N.M. Winter.

[1] Zie het NOB-commentaar van 10 september 2015, het NOB-commentaar van 19 januari 2016, het NOB-commentaar van 4 april 2016, het NOB-commentaar van 7 oktober 2016 en het NOB-commentaar van 31 oktober 2016.