U bent hier

NOB commentaar op het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ (31 059) en het wetsvoorstel ‘Aanpassing van de

11 november 2011

NOB commentaar op het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ (31 059) en het wetsvoorstel ‘Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)’ (32 426)

De Commissie bespreekt in haar commentaar de fiscale problemen die een goede functionering van het flexibele bv-recht in de weg staan. De belangrijkste conclusies zijn: 

  • De aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting staat onnodig in de weg aan gebruikmaking van de ruimere inrichtingsvrijheid van statuten, zoals de incorporatie van aandeelhoudersovereenkomsten en kwaliteitseisen.
  • Het fiscale groepsbegrip ‘verbondenheid’ dreigt na invoering van het flexibele bv-recht zeer complex en ondoorzichtig te worden.
  • Het flexibele bv-recht wordt doorkruist door voor de vorming van een fiscale eenheid te blijven vasthouden aan de eis dat de moedermaatschappij ten minste 95% van het nominaal gestorte kapitaal in de dochter dient te bezitten.
  • Het toetsingskader voor de fiscale kwalificatie van buitenlandse samenwerkingsverbanden wordt na de invoering van het flexibele bv-recht ontdaan van de meest onderscheidende toets, te weten de aansprakelijkheid.
  • In de Wet Div.bel. 1965 ontbreekt een bepaling op grond waarvan de fiscus eveneens is gehouden de dividendbelasting terug te betalen in het geval waarin de dividendbelasting functioneert als eindheffing.
  • Het effect van het flexibele bv-recht op tal van fiscale aandelencriteria is nog steeds onduidelijk, hetgeen gebruikmaking van het flexibele bv-recht naar verwachting niet zal bevorderen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met samenwerking van de NOB-lid dr. J.L. van de Streek.