U bent hier

NOB-commentaar op het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet verhuurderheffing

05 oktober 2012

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en maakt zich ernstige zorgen over de uitvoering van deze regeling. De thans voorgestelde regeling voor de eigenwoningschuld is buitengewoon complex, nauwelijks nog te doorgronden en zal in de praktijk onuitvoerbaar blijken te zijn. Deze complexiteit van het thans voorgestelde regime met betrekking tot eigenwoningschulden heeft twee oorzaken: A.het feit dat op 31 december 2013 bestaande eigenwoningschulden worden ontzien (overgangsrecht), en B. het feit dat nieuwe eigenwoningschulden vanaf 1 januari 2013 in maximaal 30 jaar volledig moeten worden afgelost (aflossingseis). Het commentaar gaat nader op deze twee punten in. Tevens gaat de Orde in haar commentaar in op de Wet verhuurderheffing. De Orde verzoekt de Staatssecretaris aan te geven op welke wijze bezwaar en beroep tegen de vastgestelde WOZ-waarde doorwerkt naar de Wet verhuurderheffing. De Orde gaat tevens in op de legitimiteit van de tariefstijging in 2014 en vraagt zich in het commentaar tot slot af hoe voor de toepassing van de verhuurderbelasting moet worden omgegaan met personenvennootschappen, zoals de maatschap, vof en cv.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris).