U bent hier

NOB-Commentaar op het wetsvoorstel Wet wijziging percentages belasting – en invorderingsrente

04 oktober 2013

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op het wetsvoorstel Wet wijziging percentages belasting – en invorderingsrente.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met verbijstering kennis genomen van het voornemen van de Regering de belastingrente voor de vennootschapsbelasting te stellen op de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%. In de Memorie van Toelichting zijn voor dit voorstel uitsluitend budgettaire redenen aangevoerd. Naar de mening van de Orde is met betrekking tot dit voorstel sprake van een verkapte belastingheffing. In wezen wordt van belastingplichtigen die aan de heffing van vennootschapsbelasting zijn onderworpen, een extra bijdrage aan de schatkist gevraagd. Zo budgettaire redenen daartoe nopen, acht de Orde het wenselijk dat de Regering deze maatregel dan ook in de vorm van belastingheffing aan de betreffende ondernemers oplegt. De Orde is van mening dat de voorgestelde maatregel niet ingevoerd behoort te worden.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van de specialistensectie Formeel Belastingrecht.