U bent hier

NOB-commentaar op internetconsultatie Wet aanpassing innovatiebox

15 juni 2016

De innovatiebox is een belangrijke faciliteit voor het Nederlandse vestigingsklimaat van innovatieve bedrijven en het stimuleren van innovaties. Naar aanleiding van afspraken die in OESO-verband zijn gemaakt, heeft het Ministerie van Financiën het ontwerpwetsvoorstel ‘Wet aanpassing innovatiebox’ (hierna: het Ontwerpwetsvoorstel), met een voorgenomen wijziging van de innovatiebox met ingang van 1 januari 2017, voor consultatie aangeboden.

SAMENVATTING COMMENTAAR
De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) is verheugd over het Ontwerpwetsvoorstel en in het algemeen het behoud van de innovatiebox. Daarbij is de Orde ook positief over veel van de gemaakte keuzes, zoals het opnemen van de mogelijkheden om samenhangende immateriële activa binnen het bereik van de innovatiebox te brengen.

Wel maakt de Orde zich ernstig zorgen over de toename van de complexiteit, de administratieve lasten en de rechtsbescherming ter zake van de innovatiebox. De Orde dringt aan om te bezien of de nieuwe vormgeving van de innovatiebox op eenvoudiger en meer transparante wijze kan worden vormgegeven.

Ten slotte dringt de Orde aan op beleidsmatige (her)overweging of substantiële andere vormgeving van diverse punten, zoals de dubbele toets, het onderscheid tussen ‘grote’ en ‘kleine’ ondernemingen, het moment van aanvang van toepassing innovatiebox en de relatie met het BEPS 5-rapport.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. M.V. Lambooij (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. R.A. van der Jagt, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), mr. G.M.R. Blokland, mr. drs. S.D. Brunner, mevrouw drs. M.E. Grzelewska MA, mr. drs. J.H.A.M. van Helvoirt, mr. R. Hiemstra, mr. drs. R.J.M.F. Honings, drs. B.J. Kiekebeld, drs. IJ. de Nies,  drs. W.J.G. Paardekooper en mr. J. Swagers.