U bent hier

NOB-commentaar op internetconsultatie Wet generieke digitale infrastructuur

03 april 2017

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft commentaar gegeven op het concept wetsvoorstel Wet generieke digitale infrastructuur (Wet GDI), waarvoor een internetconsultatie is geopend.

De Orde begrijpt dat de overheid de burger en het bedrijfsleven een snellere en betrouwbare toegang wenst te geven tot overheidsdienstverlening. Met het nastreven van een dergelijk doel moeten de privacy van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, alsmede het daarbij behorende kostenplaatje, niet uit het oog worden verloren. Zo acht de Orde het niet wenselijk dat de burger en het bedrijfsleven de rekening gepresenteerd krijgen voor digitalisering van overheidsdienstverlening, ook niet deels, zeker indien tegenover de vergoeding een beperkt aanwijsbare tegenprestatie staat. De Orde vraagt in het commentaar op een aantal punten om verduidelijking of aanvulling. Onder meer verzoekt de Orde overgangsmaatregelen of dispensatiemogelijkheden vast te stellen voor het geval een authenticatiemiddel bij overheidswege wordt geschorst of ingetrokken.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van de NOB-leden mw. mr. drs. R.M. Bos-Schepers en mw. mr. I. van den Eijnde.