U bent hier

NOB-commentaar op Kamerbrief oplossingsrichtingen pensioen eigen beheer

10 september 2015

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft commentaar gegeven op de Brief van de staatssecretaris van Financiën met de uitwerking van de oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. De Orde meent dat, om tot een juiste afweging te komen, de voorgestelde oudedagsbestemmingsreserve (OBR) en het oudedagssparen (OSP) niet alleen moeten worden vergeleken met de huidige situatie, maar ook een vergelijking zal moeten worden gemaakt tussen de OBR en het OSP onderling. In het algemeen wordt een grotere flexibiliteit ten aanzien van uitkeringen uit de OBR of de OSP-verplichting wenselijk geacht. In het commentaar wordt verder op een aantal punten verzocht om een nadere toelichting of verduidelijking.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. M.V. Lambooij (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van mr. C.A.H. Luijken.