U bent hier

NOB-commentaar op Ontwerp Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht

09 januari 2015

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft commentaar gegeven op het Ontwerp Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht, waarvoor een internetconsultatie is geopend. In het commentaar wordt, vanuit het perspectief van het belastingrecht, op een aantal punten verzocht om een nadere toelichting of verduidelijking. Verder begrijpt de Orde de wens om procedures sneller en efficiënter te laten verlopen, maar is zij van mening dat dit niet ten koste mag gaan van voldoende voorbereidingstijd voor partijen en/of rechters. Een onvoldoende voorbereide procedure kan naar de mening van de Orde juist trager en inefficiënter verlopen. De Orde wijst bijvoorbeeld op het gevaar van (sterke) toename van tiendagenstukken ex artikel 8:58 Awb, in gevallen waarin partijen onvoldoende de mogelijkheid hebben gekregen om standpunten binnen de wettelijke termijnen te verduidelijken en/of te onderbouwen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van het NOB-lid mw. mr. I. van den Eijnde.