U bent hier

NOB-commentaar op Ontwerp Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

28 april 2016

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft commentaar gegeven op het ontwerp van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, waarvoor een internetconsultatie is geopend. De Orde is een groot voorstander van de voorgenomen modernisering van afdeling 2.3 Awb. Gebruikmaking van de elektronische weg heeft immers grote voordelen, zoals gebruiksgemak, verhoging van de doelmatigheid van de verwerking van gegevens, vermindering van administratieve lasten en besparing van kosten. De modernisering zoals die nu wordt voorgesteld, mag echter niet ten koste gaan van de rechtsbescherming van belastingplichtigen. In het commentaar wordt, vanuit het perspectief van het belastingrecht, op een aantal punten verzocht om een nadere toelichting of verduidelijking.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. M.V. Lambooij (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer-Drinkenburg (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van mevrouw mr. drs. R.M. Bos-Schepers.