U bent hier

NOB-commentaar op openbare consultatie Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden

28 april 2017

De Commissie Beroepszaken van de NOB heeft commentaar gegeven op het concept van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden, waarvoor een openbare consultatie is geopend.

De NOB steunt de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering en is van mening dat die vooral gebaat is met effectieve en efficiënte wetgeving. De NOB constateert dat het conceptwetsvoorstel op een aantal punten afwijkt van de EU-richtlijn, waarop zij is gebaseerd. De NOB meent dat dit ongewenst is en verzoekt het definitieve wetsvoorstel meer in lijn te brengen met de richtlijn. De NOB hecht zeer aan een ‘level playing field’ in de EU, ook met betrekking tot (de implementatie van) het UBO-register. De NOB vreest namelijk dat implementatie van de EU-richtlijn in 28 (na de Brexit 27) lidstaten tot belangrijke verschillen zal gaan leiden en verzoekt derhalve het kabinet dit op een permanente basis te monitoren en waar nodig de Nederlandse wetgeving aan te passen. Het is immers niet wenselijk dat de ene lidstaat strengere eisen stelt dan de andere lidstaat. De NOB wijst erop dat het in het belang van de cliënten van NOB-leden kan zijn dat informatie niet publiek beschikbaar wordt. De NOB deelt de zorgen hierover en verzoekt de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State hier in het bijzonder aandacht aan te geven.