U bent hier

NOB-commentaar op tweede nota van wijziging en nota nav nader verslag bij wetsvoorstel 'uniformering loonbegrip'

04 maart 2011

De NOB geeft haar commentaar naar aanleiding van de tweede nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (nr. 32 131). De Orde gaat in op de afschaffing van de evenredige premie- en bijdrageverrekening, en constateert dat dit kan leiden tot lastenverzwaring en toename van de administratieve lasten. Om dit te voorkomen doet de Orde het voorstel om de werkingssfeer van artikel 6, zesde lid Wet LB’64 te verruimen, en voorts een soortgelijke bepaling op te nemen in de werknemersverzekeringswetten.

Dit commentaar is tot stand gekomen door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber,  drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. drs. M.R. van der Maas (secretaris), met medewerking van de NOB-leden mr. A.A.W. Langevoord en mr. J.D. Schouten.