U bent hier

NOB-commentaar op tweede nota van wijziging initiatiefwetsontwerp Dezentjé Hamming en Tang

21 september 2009

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft commentaar gegeven op de tweede nota van wijziging op het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang (kamerstuk 30 645). De NOB staat zeer positief tegenover het initiatief van de kamerleden om het gebrek aan rechtsbescherming bij controlehandelingen van de fiscus op te heffen. De NOB betreurt het dan ook dat het initiatiefwetsvoorstel aanzienlijke vertraging heeft opgelopen en spreekt de hoop uit dat de behandeling van het wetsvoorstel voortvarend verder ter hand kan worden genomen. Daarnaast worden in het commentaar een aantal technische opmerkingen over de tekst van de Nota gemaakt.

Dit commentaar is door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber,  drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. drs. M.R. van der Maas (secretaris) tot stand gekomen met medewerking van de NOB-leden mr. P.J. van Amersfoort, mr. D.G. Barmentlo, mr. J.A.R. van Eijsden, mw. mr. J. Kastelein en mw. mr. J.M. van der Vegt.